Growth in Scouting – sesiune 1

Am decis să iau pe rând sesiunile pe care le-am avut în timpul seminarului – astfel încât imaginea pe care o prezint să fie una mai obiectivă.

O să trec peste sesiunile introductive, de bun-venit sau descoperire a orașului.

Dar o să amintesc de obiectivele întâlnirii, prezentate la început – care au reglat așteptările referitoare la acest eveniment:

Seminarul Growth in Scouting și-a propus să:

– faciliteze înțelegerea diferitelor abordări asupra creșterii numărului de membri în cercetășie

– sprijine liderii, dezvoltându-le abilitățile și cunoștințele necesare pentru a concepe și administra strategii de Creștere și planurile de acțiune aferente

– mărească capacitatea liderilor și potențialul lor de a deveni ambasadori pentru Creștere în organizațiile lor

– dezvolte o platformă de cooperare și sprijin

Aceste obiective, destul de ambițioase, au fost avute în vedere la fiecare sesiune. Foarte mulți cercetași prezenți erau deja specializați în domeniul Growth și lucrau exclusiv pe asta, în organizațiile lor.

Prima sesiune de lucru s-a referit la:

– a înțelege ce înseamnă creșterea la cercetași

– care este perspectiva regiunii europene cu privire la creștere

– viziunea 2023

– care este perspectiva organizațiilor noastre cu privire la creștere

S-a discutat despre obiectivul de atingere a 100 milioane de membri, pe care îl avem stabilit pentru anul 2023, la nivel internațional. Un obiectiv fezabil, dar care sperie mult. Însă vorba ‘ceea (a lui yeti): dacă nu te sperie, înseamnă că nu țintești suficient de sus.

La nivel mondial, există șase priorități strategice pentru 2014-2023:

– implicarea tinerilor

– metode educative

– diversitate și incluziune

– impact social

– comunicare și relații

– guvernanță

În prezent, suntem 40,89 milioane de membri la nivel mondial. În WOSM (adică World Organisation of the Scout Movement) sau OMMS (Organizația Mondială a Mișcării Scout). De fapt, nu în prezent, ci în 2015.

Dintre aceștia, se pare că 99% sunt copii și tineri (adică, beneficiarii activităților noastre).

Vreo 65% sunt băieți, iar 35% fete. (Interesant cum la noi în țară proporțiile stau invers. Încerc să îmi explic asta de ceva timp – am câteva teorii, o să revin asupra lor)

Și, foarte important, avem o cotă de piață de 2.29%. Asta înseamnă că, acolo unde există cercetași – din 100 de tineri de vârsta 7-24 ani (vârsta la care cineva poate beneficia de cercetășie, să zicem), vreo 2-3 sunt cercetași.

Sau, la scală mai mică, dacă reducem proporțiile corespunzător, într-un liceu cu 100 de copii, aproximativ 2 sunt cercetași.

Iar noi ne dorim să avem vreo 5 cercetași.

Pusă problema astfel, pare rezonabil.

Bineînțeles, când transpui asta la nivel internațional, lucrurile devin copleșitoare.

Planurile care au fost puse în practică până acum au venit și cu niște provocări:

– mijloacele de raportare folosite de diferite organizații de cercetași sunt diferite (chiar așa: cum raportezi o creștere? câte organizații au sisteme electronice de înregistrare a membrilor lor? câți membri sunt cu adevărat declarați?)

– retenția adulților

– nevoia de a împărtăși modele de succes și bune practici

– însăși definiția unui ‘cercetaș’, a unui ‘membru’ sau a unei ‘persoane care este în cercetășie’ (o discuție care a început de multe ori și la noi – al cărei deznodământ încă nu l-am aflat, dovadă clară a complexității sale)

Planul pentru perioada 2017 – 2020 are câteva priorități legate de creștere:

– în primul rând, creșterea numărului de membri este principalul punct

– adulții din cercetășie sunt o prioritate

(au fost selectate 80 de organizații pentru îmbunătățirea atragerii, trainingului și retenției adulților)

– 20 de organizații sunt vizate pentru o creștere durabilă

– se dorește crearea unei rețele de ‘campioni ai creșterii’

E important de menționat că, de fiecare dată când s-a vorbit despre creștere, a fost în contextul unui program educativ de calitate. Baza. Punctul zero. Elementul sine qua non.

Iar creșterea – ei bine, creșterea trebuie să fie sustenabilă. Să poată fi susținută și sprijinită. Să fie o creștere care vine natural, în urma unui program educativ fain (și nu urma unei idei, sau a unei forțări).

Complexă treabă, creșterea asta – cum te poți uita la ea din mai multe puncte de vedere și poți extrage atât lecții, cât și strategii. Important e să faci ceva cu ea. Important e să faci.