Cercetășia în Rețeaua ONG21

Prin iunie anul acesta, Ela ne scria un email (Consiliului Director) despre o invitație primită de la Reper21 și FDSC, să facem parte din rețeaua ONG-urilor interesate de educația pentru dezvoltare durabilă. Rețeaua a fost creată prin intermediul unui proiect, iar noi am fost invitați să contribuim la partea de elaborare de politici publice pe această temă. Găsiți aici broșura proiectului, care oferă mai multe informații – e un document informativ foarte bine creat și util de citit (mai ales că decizia Consiliului Director a fost să înscrie Organizația noastră în această rețea).

img_3605

Spre exemplu, la pagina 6, se descriu (cu cuvinte care pot părea mari, dar care au sens și mai ales importanță) 5 principii esențiale pe care le împărtășesc promotorii EDD:

 • conștientizarea limitelor inerente planetei (ignorate de-a lungul modernității din cauza credinței în creșterea economică perpetuă, capabilă să asigure un progres social linear și neîntrerupt)
 • integrarea politicilor care au drept scopuri creșterea economică, echilibrul mediului și echitatea socială (cele trei ‘sfere’ ale dezvoltării durabile)
 • responsabilitatea ca valoare primordială a actorilor de la toate nivelurile: macro (guverne, instituții), mezo (firme, organizații civile), micro (cetățeni, consumatori)
 • echitatea în cadrul generației actuale (echitate intra-generațională) și între generația noastră și generațiile viitoare (echitate inter-generațională)
 • corelarea acțiunilor de la nivel local cu cele de la nivel global (sisteme spațiale), precum și a celor pe termen scurt cu cele pe termen lung (sisteme temporale)

EDD își propune să ofere cetățenilor o învățare complexă, pentru a le permite să înțeleagă lumea din care fac parte ținând cont de interacțiunile dintre mediu, societate și economie, dintre procesele pe termen scurt și cele pe termen lung, dintre realitățile locale și cele globale, dintre nevoile individuale și cele colective, dintre moștenirea trecutului și aspirațiile de viitor.

EDD nu se rezumă la transmiterea de cunoștințe, ci pune accentul pe formarea de competențe (ansamblu complex de cunoștințe, abilități și atitudini, adaptate la activitatea și contextul de viață specific al fiecărei persoane).

Competențele pentru dezvoltarea durabilă presupun abilități cognitive complexe – precum gândirea critică, gândirea sistemică, gândirea prospectivă, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de cooperare – insuficient dezvoltate de învățământul actual.

ONG21 logo

Rețeaua ONG21 reunește în prezent peste 90 de ONG-uri din întreaga țară care își propun ca scop să elaboreze în mod participativ o propunere de politică publică în domeniul Educației pentru Dezvoltarea Durabilă (EDD). Aceasta va fi promovată printr-o amplă campanie de advocacy către Ministerul Educației Naționale și Ministerul Mediului (cele două instituții responsabile de integrarea EDD în sistemul național de educație), precum și către alți stakeholderi instituționali care pot contribui la implementarea ei.

Propunerea de politică publică EDD va cuprinde specific un “Plan de acțiune ONG pentru EDD”, care va reflecta contribuțiile pe care sectorul neguvernamental, reprezentat de ONG-urile din Rețeaua ONG21, este dispus să le aducă efectiv pentru atingerea unei palete de șase priorități pentru EDD. Aceste priorități au fost asumate formal, în cadrul internațional, de către cele două ministere prin “Declarația comună a miniștrilor mediului și educației”, semnată la Batumi, în 2016. Astfel, România și-a asumat:

 1. Stabilirea unui Program EDD în fiecare școală și asumarea DD în Planul de acțiune al fiecărei școli, până în 2019;
 2. Formarea pentru EDD a profesorilor, dar și a altor persoane cu roluri de “educatori” în societate;
 3. Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional care contribuie la economia verde;
 4. Întărirea încorporării EDD în diversele politici naționale relevante;
 5. Întărirea sinergiilor dintre educația formală, nonformală și informală în vederea EDD;
 6. Recunoașterea rolului rețelelor pentru EDD.

Activitățile noastre (mai importante) de până acum în cadrul acestei rețele au fost:

 1. Participarea la un curs acreditat de “Specialist în Activitatea de Lobby”, desfășurat la finalul lunii octombrie la Timișoara – la care am participat eu (voi scrie într-o altă postare despre asta, ca să nu lungesc prea mult acest articol)
 2. Participarea la Adunarea Generală a Rețelei, care se desfășoară în acest weekend la Predeal, unde ne reprezintă Ela.

O așteptăm pe Ela să revină cu impresii de la AG și mergem mai departe în implementarea Educației pentru Dezvoltare Durabilă în programul nostru cercetășesc.

Daniela Borontis